KONTAKT

Internacionalno udruženje za zaštitu prava pacijenata

Kontakt telefon: +38765/532-865
E-mail: patient_iur@yahoo.com
Banja Luka