O NAMA

Mi smo građani i građanke svijeta,

Internacionalno udruženje za zaštitu prava pacijenata „PACIJENT“ je dobrovoljno,  nezavisno, nevladino, nestranačko, nereligijsko i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti zdravstva sa svrhom dijelovanja za opšte dobro kroz promociju i zaštitu univerzalnih prava korisnika zdravstvene zaštite pacijenata.

Vizija

Naša je vizija da svakom pacijentu, bez obzira na različitosti, pružima maksimum znanja u zaštiti univerzalnih prava u svim fazama i cijelo vrijeme životnog vijeka. Težimo da budemo vodeće, a trenutno i jedino udruženje u zaštiti prava pacijenata u regionu. Želimo da sa povećanjem kvalitete uslova u zaštiti univerzalnih prava pacijenata, smanjimo eventualne posljedice na minimum.

Misija

Zdravlje za sve, bez komercijalizacije.

Internacionalno udruženje „Pacijent“ je posvećeno sprečavanju svih vrsta diskriminacije u zaštiti prava pacijenata. Internacionalno udruženje „Pacijent“ je u obavezi da svima koji trebaju usluge, obezbjedi najviši kvalitet i najbolja rješena, u postupku ostvarenja zaštite univerzalnih prava pacijenata. Naša misija, ima za cilj da kao lider u zaštiti univerzalnih prava pacijenata, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima, obezbjedi sigurnost i kvalitet zdravstvene zaštite pacijentima.

Ciljevi udruženja su:

 • sprečavanje diskriminacije pacijenata po bilo kojoj osnovi;
 • promocija Evropske povelje o pravima pacijenata kao osnovnog dokumenta za reformu zdravstvenog sistema;
 • monitoring realnosti prava pacijenata;
 • borba protiv korupcije, prevara i zloupotreba koje utiču na ostvarivanje prava pacijenata;
 • promocija zdravog načina žvota pacijenata;
 • promocija i zaštita ljudskih prava korisnika zdravstvene zaštite – pacijenata;
 • upoznavanje javnosti o postojećim pravima pacijenata, te načinu korištenja tih prava kod nas i u svijetu;
 • pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihovih univerzalnih prava kao pacijenata;
 • prikupljanje pojedinačnih opažanja o nedovoljno definisanim odnosima između onih koji
 • omogućuju, onih koji pružaju, te onih koji traže zdravstvenu uslugu;
 • formulisanje prijedloga zakonskih pretpostavki kojima bi se izričito utvrdila prava pacijenata u skladu sa pozitivnim propisima;
 • promocija i zaštita drugih prava od interesa za zaštitu pacijenata.